sanalbasin.com üyesidir
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cheeselifemagazine
  • https://www.twitter.com/@cheeselifemaga1
  • https://www.instagram.com/cheeselifemagazine1
  • https://www.youtube.com/channel/UCVphzDSCv172cvqPtzyw-4A

Cheelifemagazine dergisi reklam yayın sözleşmesi

REKLAM - YAYIN SÖZLEŞMESİDİR
Bu sözleşme cheeselifemagazine dergisi (bundan sonra yayıncı olarak adlandırılacaktır) ile reklam-ilanını yayınlatan müşteri arasında yapılmıştır.
 
MADDE 01:Genel şartlar
a)Sözleşmenin konusu “cheeselifemagazine dergisi”nde Müşteriye ait yayınlanacak firma veya ürün reklamlarıdır.
b) cheeselifemagazine dergisi Müşterilerin firmalarını veya ürünlerini, ilanlarını en iyi şekilde tanıtmayı ve reklamlarını yayınlamayı kabul ve taahhüt eder.
c)18 yaşından küçük şahıslar ve cheeselifemagazine dergisinin uygun görmediği firma reklamları yayınlanmaz. cheeselifemagazine dergisi kötü içerikli, ahlaka, adaba aykırı, haksız rekabet oluşturacak, yasalara aykırı reklam ve ilanları yayınlamaz.
d)Bu yayın sözleşmesi iyi niyetli ve karşılıklı menfaatler üzerine kurulacak bir ilişkiyi düzenlemeye yardımcı olur, dolayısıyla tarafların birbirlerine karşı iyi niyetli oldukları varsayılır. Taraflar yayın süresi içerisinde veya kendilerinin tayin edeceği bir süre içerisinde özel şartları her zaman serbestçe belirleyebilirler.
 
MADDE 02:Sözleşmenin konusu
Ülkemizde faaliyet gösteren ancak yeterli tanıtımını yapamadığı için istediği satış rakamına ulaşamayan firmaların tanıtımını ve reklamını veya kişilerin ürün ilanlarını “cheeselifemagazine dergisi” üzerinden tanıtır.
 
MADDE 03:Tarafların hak ve yükümlülükleri
a) Müşteri reklam veya ilanı için bütün yazılı ve görsel materyalleri yüksek çözünürlükte derginin istediği boyutlarda vermekle yükümlüdür. Eğer Müşteri resim, görüntü veya vereceği metnin yayınlanmasını istemiş ve vermemiş ise yayıncıyı sorumlu tutamaz. Müşteri reklam veya ilanının yasal sonuçlarından sorumludur, cheeselifemagazine dergisi yayınladığı ilan veya reklamdan yasal olarak sorumlu tutulamaz.
b) Müşterinin ilan veya reklamı aksine yazılı bir anlaşma yoksa “cheeselifemagazine dergisinin” uygun gördüğü ve derginin müsait olduğu bir sayısında yayınlanır. İlan veya reklamın hangi sayıda yayınlanacağı dergi yöneticisinin kararıyla olur.
c) Reklam süresi başka bir süre taraflar arasında belirlenmemiş ise dergi için tek sayıdır. Ancak yayıncı hiçbir ücret talep etmeden reklam veya ilanı yayınlamaya devam edebilir.
cheeselifemagazine dergisi özel sayısı üzerinde anlaşma yapılmış ise tek bir özel sayının çıkarılmış olması yeterlidir, birden fazla özel sayı talebi ayrı ücrete tabidir. Özel sayının içeriği taraflarca serbestçe kararlaştırılır. Özel sayı tüm derginin özel olarak o müşteriye hasredileceği anlamına gelmez, özel sayı için yayıncı başka firma ve kişilerden reklam ve içerik alabilir ayrıca kendi yayın politikasına uygun olarak kendi içeriğini koyabilir. Özel sayının özelliği müşteri yoğun içerik yayınlanmasından ibarettir.
d) Müşteri sözleşme süresi dolmadan ilan veya reklamının yayından kaldırılmasını isteyebilir. Bu durumda hiçbir şekilde ücret iadesi istenemez.
e) Hizmetin sürdürülmesi boyunca doğacak ihtiyaca göre sözleşme süresince yeni düzenlemeler, tarafların anlaşması ile yeni yükümlülükler getirilebilir
f) Reklam veren kişi veya kuruluş bütün sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
 
MADDE 04:Yayın ücretleri
a) cheeselifemagazine dergisi için verilecek reklam veya ilanlarda ilan veya reklam ücretini taraflar serbestçe kararlaştırabilir.
b)Müşterinin ilan veya reklam verdiği ürünün yayıncı tarafından da satılmasını istemesi durumunda yayıncı serbestçe tarafların anlaşacağı komisyonunu ayrıca alır.
c)Sözleşme süresi yenilense bile Müşteri yeni dönem ücretini peşin olarak vermediği sürece reklamı veya ilanı yayınlanmaz.
d)Yayıncı istediği zamanlarda promosyonlar yapabilir ve reklam ve ilan ücretlerini düşürebilir veya hiç almayabilir.
 
MADDE 05:Mali yükümlülükler
a) Reklam veya ilan ücreti peşindir. Reklam veya ilan tek sayı için geçerlidir. Reklam veya ilanın birden çok sayıda yayınlanması istenirse ayrıca ücret belirlenir.
b) Reklam veya ilan bilgileri gönderilse bile ücret ödenmediği sürece yayın yapılmaz. İlan veya reklam süresi ayrıca bir süre kararlaştırılmamış ise cheeselifemagazine dergisinde tek sayıdır. Yayın sonunda Müşteri ile yayıncı istedikleri şartlarda yayını uzatabilirler.
 
MADDE 06:Sözleşmenin sona ermesi
Yayıncının reklam ve ilanı yayınladığı anda yükümlülüğü kalkar. Yayıncı reklam veya ilan ücreti ödendiği sürece reklamı madde 3/b maddesi saklı kalmak kaydı ile yayınlar. Yayıncı dergi için bir baskı sayısı garantisi vermemektedir. Yıllık periyotlarla yayınlanan reklamlar tarafların yükümlülüklerini yerine getirdikleri süre içerisinde devam eder, ancak yayıncı Müşterinin ücretini -yayınlanan ilan ve reklam ücretleri düşüldükten sonra- iade etmek koşulu ile her zaman haber vermeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir. İlan veya reklamı durdurabilir.
Yayıncı istediği reklam ve ilanı yayınlayıp yayınlamamakta özgürdür.
 
MADDE 07:Uyuşmazlıkların çözümü
Bu sözleşmeden kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda Kars Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.
 
MADDE 08:Tebligatlar
Reklam veya ilanın yayınlanması veya başka bir husus ile ilgili olarak bildirim yapılmak istenirse, Müşteri verdiği cep telefonu numarasına gönderilecek mesajları yasal tebligat olarak kabul eder. Birer gün ara ile 3 mesaj çekilmesi halinde yayıncının bildirim sorumluluğu kalmaz. Müşteri telefon numarasını değiştirdiği zaman bunu hemen yayıncıya bildirmek zorundadır. Yazılı bildirim yapılması gerektiğinde tarafların sözleşmede yer alan adresleri tebligat adresleridir.